Bio


Atelier
Rayah Wauters (BE) richtte Nauwau op in 2013 samen met haar man en boomverzorger Niels Arnauts. Hun doel was om zoveel mogelijk lokaal en verantwoord gekapte bomen te recupereren als grondstof.​ Intussen is DeBeer & DeVos Boomzorg, het bedrijf van haar man en twee medevennoten, de vaste leverancier van hout van hier. Belgische bomen die niet meer waardevol zijn voor het landschap waarin ze zijn geworteld, krijgen een nieuwe kans als bouwsteen in het atelier.
 
​Vormgeving
De materie is de dominante factor in het maakproces. Het vormgeven van objecten wordt tot een minimum beperkt daar de bomen reeds een eigen vormentaal hebben. Deze wordt ten alle tijde gerespecteerd en dient als leidraad in het gehele denkproces. Door de gebreken van de natuur te kadreren en te zien als unieke vormcomponenten komt een object tot stand waarin functionaliteit secundair is.

 

Adres
Oudestationsstraat 7, 3806 Velm
 

 

Workshop
Rayah Wauters (BE) founded Nauwau in 2013 together with her husband and arborist Niels Arnauts. Their goal was to collect as many locally and responsibly felled trees possible. In the meantime, DeBeer & DeVos Boomzorg, the company of her husband and two co-partners, is the main supplier of wood. Belgian trees that are no longer valuable for the landscape in which they are rooted are given a new opportunity in the studio.
  
Framing the flaws
Matter is the dominant factor in the creative process. The design of objects is kept to a minimum as the trees already have their own design language. This is respected at all times and serves as a guideline in the entire thinking process. By framing the flaws of nature and seeing them as unique design components, objects are seen as autonomous in which functionality is secondary.
Address
Oudestationsstraat 7, 3806 Velm, Belgium